تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتلانه

شنبه 23 آذر 1398
تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتلانه

تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتلانه از تاریخ 24 آذر ماه لغایت 6 دی ماه  از ساعت 20:00 در سالن دانشگاه ملاصدرا برگزار می گردد.