تئاتر خشک سالی و دروغ

1398-09-29 13:15:54
تئاتر خشک سالی و دروغ

تئاتر خشک سالی و دروغ از تاریخ 7 دی ماه از ساعت 19:00 در سالن دانشگاه ملاصدرا برگزار می گردد.